Kişisel Verilerin Korunması

Moon Gıda Ambalaj olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususunda yüksek derecede hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Moon Gıda tarafından elde edilen kişisel verileriniz verilen hizmetlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Aşağıda yer alan kişisel verileriniz başta olmak üzere tüm kişisel verileriniz Moon Gıda tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

 • Adınız ve Soyadınız / Firma Bilgileri
 • Telefon Numaranız
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası
 • Fatura Bilgileriniz
 • Elektronik Posta Adresiniz
 • İletişim Bilgileriniz
 • İkamet Adresiniz
 • Finansal Verileriniz
  ilaveten, tarafımıza göndermiş olduğunuz elektronik ve elektronik olmayan bilgiler, internet sitelerimiz üzerinden göndermiş olduğunuz kişisel veriler internet sitemizi ve çağrı merkezimizi kullandığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ticari hizmetin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Moon Gıda’nın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. İlaveten, kişisel verileriniz, reklamlar veya bildirimler göndermek, Moon Gıda markasının tanınırlığını tespit etmek, web/internet sitesinin geliştirilmesi, Moon Gıda ticari raporlama işlemleri ve size özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyurular hazırlanması ve gönderilmesi amacıyla Moon Gıda ve yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleri veya işbirliği yapılan üçüncü kişi iş ortakları tarafından işlenmekte ve Moon Gıda veri tabanları içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin gizliliği önceliklidir. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla Moon Gıda tarafından ve bağlı şirketleri ile paylaşılabilecektir. Bunlara ek olarak, elde edilen veriler kamu kurum ve kuruluşlarının kanun tarafından kendilerine tanınan hak ve yetkiler doğrultusunda gerçekleştirdikleri bilgi talepleri olması halinde, söz konusu kamu kurum ve kuruluşları ile ve olası bir uyuşmazlık halinde hukuki süreçlerin sürdürülmesi için ilgili mercilerle paylaşılabilecektir. Açıkça rıza göstermediğiniz müddetçe Moon Gıda, kişisel verilerinizi yalnızca Moon Gıda ile yaptığınız anlaşmanın tamamlanması amacı için zorunlu ise 3. kişilere açıklayacaktır. Moon Gıda, açık rıza göstermediğiniz müddetçe, kişisel verilerinizi pazarlama amacı ile 3. kişilere satmaz, kiralamaz veya ticaret mevkine sunmaz. Moon Gıda tarafınızdan talep edilmeyen hiçbir elektronik postayı size yollamayacaktır; ancak, bilgilerinizin gönderildiği 3. kişilerin bunu yapmayacağını garanti edemez.

Kişisel verilerinizin korunması için Moon Gıda tarafından yönetimsel, teknik ve fiziksel önlemler alınmış olup, bu önlemlerin uygulanması ile verilerinizin kaybının, başka amaçlarla kullanılmasının, yetkisiz kişiler tarafından erişiminin ve paylaşımının engellenmesine özen gösterilmektedir.

Moon Gıda Ambalaj tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz ilişkin olarak;

-Kişisel verilerinizin islenip işlenmediğini, kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
-Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
-Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye, buna ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye hakkınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, Müşteri Temsilcileri (https://moongida.com/iletisim adresinden ulaşabilirsiniz) veya (0212 609 11 53) numaralı Çağrı Merkezimiz aracılığı ile Moon Gıda’ya iletebilirsiniz